Kako se igra Sudoku

Osnovni Sudoku kvadrat je veličine 9×9, podjeljen na 6 manjih kvadrata dimenzija 3×3. Svaka od ovih kvadrata, kolona ili redova mora da sadrži svih 9 brojeva od 1 do 9, bez ponavljanja.

Kao početni „tragovi“, u nekoliko polja su unešeni brojevi, a cilj igre je da se ostala prazna polja popune tako da na kraju svaki red, kolona i podkvadrat sadrže brojeve od 1 do 9 samo jedanput. Izaberite podjelu brojeva prema težini i započnite sa upisivanjem cifri u prazna polja. Da bi smo vam olakšali rješavanje svaki nepravilni unos biće obilježen crvenom bojom sa istom brojom koji već postoji.

- Ovaj sudoku nije nemoguće riješiti, jer ga je Inkala i sam uspješno riješio. Ipak, do sada se nije javio niko ko je uspio to da učini - rekao je portparol sajta "Efamol" na kome je sudoku objavljen.

Slijede par sudoku zadataka, sa kojima možete vježbati:

Sudoku formular 3

Preporučujemo