Rusi otkazali 7 internacionalnih ugovora u roku od 2 godine

Rusija je u tokom protekle 2 godine otkazala 7 internacionalnih ugovora.

Kako navodi rusko ministarstvo vanjskih poslova, međunarodni sud je apsolutno razočarao i koristi se za političke svrhe. Uzimajući sve fakte u obzir ruski predsednik je naložio da se internacionalni ugovor otkaže.

Od kako je došlo do intervencije SAD i Evropske Unije u Ukraini i u kontekstu postavljanja američkog "odbrabenog štita) u državama koje graniče sa Rusijom, Rusija je, pretežno da bi zaštitila svoje interese, bila prinuđena da otkaže 7 velikih internacionalnih ugovora. Nije čudo da ti otkazi štete pre svega partnerima sa kojima su bili sklopljeni.

Ruski otkazi internacionalnih ugovora