Do posla najbrže profesori matematike i fizike!?

Prema evidenciji ZZZRS, zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, prijavljena su 114.364 nezaposlena lica. Iako su najtraženiji od strane poslodavaca, u Zavodu je prijavljen veliki broj lica sa zanimanjem finansijski radnik i diplomirani ekonomista, te diplomirani pravnik.

Ipak, diplomirani ekonomista, prema podacima Zavoda, na posao čeka oko dvije godine i pet mjeseci, diplomirani pravnici oko dvije godine i tri mjeseca.

Na posao najduže čekaju radnici prirodnih nauka, geografija sa prosječnom dužinom čekanja oko četiri godine i osam mjeseci, a do posla najbrže dolaze profesori matematike i fizike čija je prosječna dužina čekanja na zaposlenje oko tri mjeseca.

Imate pitanje o buducnosti?

Kako navode iz Zavoda za zapošljavanje RS, prosječna dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica zavisi prije svega od stepena stručne spreme, zanimanja koje lice ima, dodatnih znanja i sposobnosti koje posjeduje, pokretljivosti van mjesta prebivališta, koliko je aktivno u traženju posla, broja iskazanih potreba u tom zanimanju, kao i od broja nezaposlenih lica evidentiranih u tom zanimanju. Uprkos čekanjima, broj nezposlenih je na kraju prošle godine za 11 542 ili 9,2 osto manji u odnosu na isti period u 2016. godini kada je bilo evidentirano 125 906 lica.

Od ukupnog broja prijavljenih 23 997 je NK radnika, 2 162 PK-NSS radnika, 38 481 KV radnik, 34 739 lica sa SSS, 791 VKV radnik, 1 409 lica sa VŠS, 12 063 lica sa VSS, 633 mastera, 74 magistra i 15 doktora nauka.

Zaključno sa decembrom 2017. godine na evidenciju Zavoda prijavljeno je ukupno 3 175 finansijskih radnika i ekonomista, 1 690 diplomiranih pravnika, 219 ljekara, te 167 stomatologa.

Preporučujemo