Advokat Lukić za Poligraf: Neko ko je osudio Tolimira ne može sad suditi Mladiću!

Saša Lukić
Advokat

Raspravno vijeće haškog tribunala odobrilo nam je da izjavimo žalbu na njihovu odluku po kojoj su oni bili odbili kao neutemeljenu našu tvrdnju da je prekršeno generalovo pravo na pravično suđenje.

Mi smatramo i u žalbi smo ostali pri tome da je generalu uskraćeno pravo na pravično i fer suđenje – kaže u izjavi za Poligraf Saša Lukić, član advokatskog tima generala VRS Ratka Mladića i nastavlja:

- Bilo je više razloga zbog kojih smo uputili žalbu. Prije svega to je činjenica da dvojica od troje sudija koje čine sudsko vijeće u našem postupku bi trebalo da apsolutno budu izuzeti sa tog predmeta. Riječ je o predsjedniku sudskog vijeća Alfonsu Oriju i sudiji Kristoferu Flugeu. Kristofer Fluge je kao predsjednik vijeća učestvovao u suđenju pokojnom generalu Zdravku Tolimiru i njega je označio, u obrazloženju presude, kao „oči i uši generala Mladića“. I neko ko je već osudio generala Mladića kroz postupak generalu Tolimiru, ne možemo očekivati da bude objektivan u suđenju sada konkretno generalu Mladiću, jer je već našao da je kriv u prethodno pomenutoj presudi.

Sa druge strane, nastavlja Lukić, sudija Alfons Ori, je državljanin Holandije, a znamo da su pripadnici holandskog bataljona bili u Potočarima, a neki su bili i osuđeni zbog propusta koji su se dešavali u Srebrenici 1995. i samim tim je nametnuta krivica Holandiji zbog svega toga što se tamo dešavalo.

- Smatramo da Ori ne može biti objektivan jer bi kao državljanin Holandije pokušavao da skine ljagu sa svoje zemlje. Druga stvar je da je i on, kao predsjednik sudskog vijeća, u predmetu generala Miloševića donio jednu odluku za koju smatramo da je u ovom slučaju apsolutno kršenje prava na pravično i fer suđenje, jer su i tu našli da je general Mladić kriv i za te stvari.

Naš sagovornik navodi i da je još jedan od razloga zbog čega su podnošene žalbe i taj što su pravni pomoćnici iz predmeta Radovana Karadžića prebačeni u Mladićev predmet.

- Radi se o pomoćnicima sudskog vijeća koji učestvuju u pisanju sudske odluke. Dakle, kako je moguće da se počne sa pisanjem sudske odluke prije nego što je dokazni postupak okončan, jer mi u odbrani smatramo da je ostalo još par svjedoka koje bi trebalo da izvedemo. Iz tog razloga ne znamo zbog čega su te ljude prebacivali kako bi pisali odluku ako nije vrijeme za to. Takođe, isticali smo da ne mogu takvi ljudi da rade u tom postupku jer mu pristupaju sa određenim predubjeđenjima. Znamo da je predsjednik Karadžić osuđen na 40 godina i znamo da su ti ljudi radili na pisanju te odluke i pozivali se na određene dokaze koji su izvođeni kod predsjednika Karadžića i sa tim predubjeđenjem dolaze kod nas – kaže Lukić.

On napominje i da je advokatski tim tražio da se postupak prekine, odnosno obustavi i da se sa suđenjem krene od početka, jer general Mladić od samog početka nije imao pravo na fer, korektno i pravično suđenje.

Po riječima advokata Lukića generalovo zdravstveno stanje je nepromijenjeno.

- Mladićevo zdravlje je stabilizovano, ali se za njega može reći da je daleko od dobrog.

On je imao više medicinskih zahvata i sada je stanje stabilizovano i može se reći da se dobro osjeća, ali s obzirom na njegove godine, na dužinu trajanja suđenja, na nivo stresa koji je nosilo sa sobom ne mogu da kažem da se radi o zdravom čovjeku.

Redakcija