putuju u evropu

Partizan će igrati u Evropi

Partizan je kaznu inače dobio zato što je imao oko 2,5 miliona evra neplaćenih dugova zaključno sa septembrom 2016. godine. Najveći dio tog novca je na ime poreza i doprinosa, koji su crno-bijeli obavezni da plate državnim organima u Srbiji.