Umetnost

Kusturica o bliskosti literature i filma

Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica rekao je da je budućnost filma mnogostruka, te da se u mnoštvu novih formi gledalac sve više udaljava od filma koji gleda u bioskopu, a sve više približava prozorima i raznim mogućnostima, koje mu moderna tehnologija donosi pred oči.