Pejzaž, arhitektura, narodni život u Jugoslaviji 1926. godine

Sredinom 1920-ih čuveni njemački fotograf Kurt Hilšer je obišao Jugoslaviju. Njegove ilustrovane knjige o Italiji, Španiji i Rumuniji su ostavile utisak na jugoslovensku vladu u Beogradu, pa su ga pozvali u zemlju, da dokumentuje ljude i krajeve u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.

Jugoslavija se kao zvanično ime koristi tek od 1929. godine, a do tada se zvala "Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca".

Hilšer je na svom putu od Alpi, Novog Mesta prema Bugarskoj, napravio na Agfa-hromo-isorapid pločama oko 1200 fotografija sa svojim Zeiss-Ikon kamerama. 191 fotografija je preuzeta u knjigu pod nazivom:

Jugoslavija – Slovenija, Hrvatska, Dalmacija, Crna Gora, Hercegovina, Bosna, Srbija. Pejzaž, arhitektura, narodnog života

koja je objavljena 1926. godine u Berlinu, a izdavačka kuća je bila Ernest Vassmuth AG. Njegove slike omogućuju fascinantne uvide u početke ujedinjene Jugoslavije. Pogledajte Hilšerove fotografije u galeriji:


Trebinje, 1926.

Preporučujemo