Za razmišljanje (VIDEO)

Istinu morate uvijek ponavljati, jer se greške oko nas često propovijedaju, a to ne rade pojedinci, nego masa. U medijima i enciklopedijama, na školama i univerzitima, svugdje dominira greška, i uvijek se osjeća prijatno, jer većina stoji iza nje. (Gete)

 

Preporučujemo