Jedino ispravni redosled da gledate filmove "Ratovi Zvezda" je 1,1,3,2,1,3,4,3,8,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,5,7,6,1

Sada kada je osmi film "Ratovi zvezda" u bioskopima, okoreli entuziasti serije su konačno postigli dogovor o najboljem redosledu, u kojem osam filmova, koji su do sada objavljeni, treba gledati. To je: 1 -1 -3 -2 -1 -3 -4 -3 -8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -5 -7 -6 -1.

Priča prepuna sadržaja "Ratovi zvezda" je gledaocu najpristupačnija kada gleda Epizodu I - Fantomska pretnja dvaput zaredom. Zatim sledi Epizoda III - Osveta Sita. Posle sledi Epizoda ​​II - Napad klonova, nakon koje ponovo treba gledati Fantomska pretnja (Epizoda I) i Osveta Sita (Epizoda III). Posle toga se nastavlja sa Epizodom IV - Nova nada, nakon čega treba opet da sledi Osveta Sita (Epizoda III). Tek onda ćete biti spremni za najnoviji film Rata zvezda: Poslednji Džedaj (Epizoda VIII).

U savršenom redosledu, nakon Rata zvezda VIII, trebate gledati Epizodu I - Fantomska pretnja deset puta. Ovo otvara potpuno nove perspektive, kroz koje se može bolje razumeti sledeći film Epizode III - Osveta Sita. Slede Epizoda V – Imperija uzvraća udarac , Ratovi zvezda VII – Buđenje sile i Epizoda VI – Povratak džedajskih vitezova. Konačno, Epizoda I - Fantomska pretnja mora se ponovo pogledati - inače sve što je ranije gledano nema smisla.Međutim, ljubitelji filma koji ne vole Ratove zvezda, ne odobravaju novi redosled gledanja. Oni navode da je bolje da se počne sa Istrebljivač (Blade Runner) 1 i 2, zatim Mrak Film (Scary Movie) 3, a zatim Sam u kući 1 (Kevin alone at home), a zatim sve zaokružiti sa francuskim filmom Razred (Entre les Murs) o jednoj pariskoj srednjoj školi.

Preporučujemo