Rešite kviz i saznajte da li se brzo zaljubljujete

Da li za vas sve odmah mora da se desi, ili ste spremni da radite na vezi kako bi ona uspela?

Da li je romantično idealizovanje ili intimnost koja sporo gori ključ za večnu ljubav? Rešite ovaj kviz i saznajte!

Ako želite da saznate koliko ste skloni zaljubljivanju i da li prebrzo ulazite u romantične veze, na skali od 1 do 5 ocenite koliko se slažete sa sledećim tvrdnjama.

S tim što je 1 - ne slažem se, 2 - malo se slažem, 3-slažem se, 4 -veoma se slažem, 5 - apsolutno se slažem.

Saznajte kakvi ste u ljubavi:

1. Ljubav je nekontrolisana sila

2. Rado delim svoje nade i strahove sa ljudima koje slabo poznajem

3. Volim kada sam zaljubljen/a

4. Ljubav je "sve ili ništa" osećaj

5. Spreman sam da rizikujem mnogo za uzbuđenje i nova iskustva

Saberite svoje rezultate (minimum 5, maksimum 25) i saznajte svoje rezultate:

Postavite pitanje astrologu, numerologo ili tarot tumaču – Kliknite na broj, da pošaljete SMS:


Niži rezultat sugeriše da imate nešto umereniji ritam, a viši rezultati otkrivaju da imate tendenciju da se veoma brzo zaljubljujete.

Preveliki ekstremi nikada nisu dobri, bilo da partnera duže vremena držite na ledu kako biste se odlučili da li želite da imate nešto ozbiljnije, ili već nakon prvog sastanka razmišljate kako bi bilo super da već sutra počnete da živite zajedno.

Možda u ljubavi najbolje prolaze oni čiji rezultat je negde u sredini jer sebi daju dovoljno vremena da odluče, pritom ne zavlačeći partnera previše.

Preporučujemo