Kultura

Obnova „Pobednika” počinje sutra

Spomenik "Pobednik" podignut je 1928. na Gornjem gradu Beogradske tvrđave povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta.

Od kada je postavljen 1928. godine, čuveni spomenik "Pobednik" Ivana Meštrovića na Beogradskoj tvrđavi pretrpeo je znatna oštećenja kamenog postamenta i stuba, ali i same bronzane skulpture koja nikada nije rekonstruisana, a u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda otkrivaju da je građevinska dozvola za obnovu tog simbola prestonice dobijena i da bi radovi trebalo da počnu za dve nedelje.

Pre nekoliko dana smo dobili dozvolu od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tako da će radovi početi pretpostavljamo za dve nedelje

Nevenka Novaković, arhitekta-konzervator iz Zavoda i odgovorni projektant rekonstrukcije "Pobednika"

Novaković je navela da je projekat rekonstrukcije uradio Zavod u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Beogradu - Zavod projekat restauracije skulpture, stuba i postamenta, a fakultet projekat konstrukcije, odnosno statičke sanacije.

"Prvo će se izvoditi radovi na statičkoj sanaciji koja podrazumeva učvršćivanje temelja, odnosno postavljanje šipova koji treba da dođu do nosivog tla kako bi se sprečilo dalje pomeranje spomenika pošto se spomenik od kako je postavljen neprestano pomera", rekla je Novakovićeva.

Pobednik Kalemegdan Beograd

Kako je dodala, u pitanju su mikropomeranja koja za sve vreme od kada je spomenik postavljen iznose 30 centimentara od ose.

"On se pokrenuo na dve strane tako da je neophodno da se statičkom sanacijom taj problem reši", istakla je Nevenka Novaković.

Navela je da je na javnoj nabavci, koju je sproveo Zavod, izabran izvođač radova - firma "Koto" i vajar Zoran Kuzmanović, koji će, svako u svom segmentu, biti zaduženi za kompletnu rekonstrukciju spomenika.

"Kada bude završena statička sanacija pristupiće se postavljanju skele, demontaži bronzane skulpture koja će potom u ateljeu Kuzmanovića biti restaurirana, dok će se uz pomoć skele koja će biti postavljena izvoditi radovi na restauraciji kamenog stuba i postamenta", objasnila je Novakovićeva.

Istakla je da je rekonstrukcija spomenika neophodna, pre svega zbog statičke stabilnosti.

"Restauracija same skulpture nije nikada rađena, rađena su samo čišćenja grafita i zamena fuga na postamentu. Skulptura je u izuzetno lošem stanju, ima mnogobrojne rupe od metaka i gelera, kao i pukotine koje su desile zbog prodora vode u samu skulpturu", navela je Novakovićeva i dodala da je najugroženiji deo spomenika veza između skulpture i stuba.

Navela je da je skulptura preko bronzane plinte vezana za čelične nosače koji su potpuno istrulili i moraju kompletno da se zamene.

"Da bi se zamenili, skulptura svakako mora da se demontira, ali će ona odmah posle restauracije biti vraćena na svoje mesto, dok na stubu i postamentu neće biti nikakavih većih intervencija", kaže Novakovićeva.

Navela je da je rok za izvođenje radova šest meseci i dodala da će se prvo izvoditi radovi na statičkoj sanaciji, nakon čega sledi skidanje skulpture i konzervatorski radovi, sve dok to vreme bude dozvoljavalo.

"Ako zima bude hladna, radovi na samom kamenu se tada ne mogu izvoditi i biće prekinuti sve do trenutka kada nam vreme ponovo bude dozvolilo da radimo" dodala je Novakovićeva.

Spomenik "Pobednik" podignut je 1928. na Gornjem gradu Beogradske tvrđave povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta.

Čine ga bronzana muška figura sa sokolom u levoj ruci i spuštenim mačem u desnoj, rad vajara Ivana Meštrovića, kao i postament koji je koncipiran u vidu dorskog stuba sa kanelurama na visokoj kubičnoj bazi koji je autorsko delo arhitekte Petra Bajalovića.

Pratite nas

Perunis Call Centar
Perunis Call Centar

Društvene mreže

© 2016 - 2023 Poligraf. Sva prava zadržana | All Rights Reserved

Search