Zdravlje

Štap sa dvije zmije simbol farmacije i homeopatije

Štap sa dvije zmije, ili kaducej je znamenje boga Merkura koji leči sve bolesti. Merkur je inače rimski naziv za grčkog boga Hermes.

Simbol farmaceuta i homeopata je krilati štap sa dve uvijene zmije – kaducej. Svaki deo ovog prastarog simbola – krila, štap i zmije – predstavlja određene osobine. U ovom simbolu utkana su i četiri elementa, a njegova stroga simetrija označava savršenu ravnotežu koja se poremeti tokom bolesti. Jedna biblijska priča jasno opisuje kako je kaducej postao homeopatski simbol.

Legenda o Merkuru koji drži kaducej mlađa je od samog simbola

Kaducej za koji danas znamo, uglavnom kao farmaceutski simbol, sastoji se iz štapa i dve zmije uvijene oko njega, obično sa dva mala krila ili krilatim šlemom. Ovo je veoma star simbol koji se nalazio u potpuno različitim kulturama širom sveta. Postoji verovanje da mu je izvor u legendi o Merkurukoji se opkladio sa dve zmije, te da su one zato obmotane oko njegovog štapa. Međutim, simbol je mnogo stariji od legende.

U starorimskoj kulturi kaducej je predstavljao moralnu uravnoteženost i dobro vladanje sobom. Značenje simbola proističe iz njegovih komponenti – sam štap predstavlja snagu i moć, zmije mudrost, a krila istrajnost i marljivost. Šlem koji se ponekad pojavljuje u okviru simbola predstavlja uzvišene misli i meditaciju. Kaducej je kombinacija 4 elementa: štap predstavlja element zemlje, krila vazduh, a dve zmije vodu i vatru, zato što njihovo kretanje podseća na kretanje vode i talasa, kakvo je takođe i kretanje plamena

 

U Indiji, ovaj simbol se nalazi na vratima hramova, gde simbolizuje zavet držanja zakletve, ali i urezan u kamene ploče i naziva se „nagaklas“. Neki istraživači vide sličnost u izgovoru sanskritske reči „nagaša“ i biblijske bakarne zmije „nehuštan“.

Poreklo ovog prastarog simbola je verovatno u Mesopotamiji, jer je nađen i na peharu kralja Gudee Malgeša iz 2.600 godine p.n.e, ali je njegov pravi izvor možda još stariji. Kao i bakarna zmija koja se pojavljuje u Bibliji, i u Mesopotamiji je kaducej bio simbol boga koji leči sve bolesti. Ovo značenje je dospelo i do starogrčke kulture i održalo se do danas.

U homeopatiji, gde se bolesti leče jako razvodnjenim ekstraktom samog izazivača bolesti, kaducej je osnovni simbol. Jedna priča u Bibliji jasno opisuje kako je kaducej postao homeopatski simbol. Dok su Izraelićani lutali pustinjom, jadikovali su: “Zašto si nas izveo iz Egipta da pomremo u pustinji?” (Četvrta knjiga Mojsijeva, 21:5). Odgovor Gospoda je bio da na njih pošalje zmije otrovnice. Pošto su se pokajali, Mojsije je molio za njih i primio sledeća uputstva: “Načini sebi zmiju otrovnicu i stavi je na štap: i desiće se da svako koga je zmija ugrizla pogleda u štap i ostane u životu. I Mojsije načini bakarnu zmiju i stavi je na štap i svaki čovek koga je zmija ugrizla pogleda u bakarnu zmiju i ostade u životu.”(Četvrta knjiga Mojsijeva, 21:8-9).

Zmija na štapu bila je kaducej i pogledavši je, čovek se lečio od ugriza zmije otrovnice. Istina, postoji samo jedna zmija, ali i dvojnost u nazivu „nahaš“ (zmija na hebrejskom) i „nehošet“ (bakar). Na aramejskom se bakar kaže „nhaš“.  Naziv „nehuštan“ je bakarnoj zmiji dao judejski car Hiskija, verovatno kao znak prezira, omalovažavanja i naglaska da je ona samo jedan predmet načinjen od bakra i to nakon što ju je uništio, jer je bila postala predmet idolatrije među Jevrejima. Bakarna zmija nije bila krilata kao mnogi kaduceji, ali s druge strane, i tu postoji element vazduha, jer je bilo neophodno da čovek digne pogled da bi je video s obzirom na visinu štapa na kome se nalazila.

Simetrija kaduceja naglašava njegovo lekovito značenje, jer simetrija predstavlja savršenu ravnotežu koja se u toku bolesti poremeti. Simetrija predstavlja i aktivno balansiranje oprečnih sila koje uravnotežavaju jedna drugu da bi se stvorila viša forma mirovanja. Zmije i krila znače da je ta ravnoteža moguća i da treba da bude postignuta na oba nivoa – fizičkom (fizičko-mentalnom), koji označavaju zmije, i duhovnom, koji označavaju krila. Ova ravnoteža, do koje se ponekad mora doći borbom između oprečnih sila, stvoriće samokontrolu i snagu koje nam donose zdravlje.

Prema ezoterijskom budizmu, štap kaducej simbolizuje osu sveta, a zmije silu koja se naziva „kundalini“. Prema tantričkom učenju, ova sila počiva u oblasti trtične kosti pri dnu kičme i predstavlja razvojnu snagu čiste energije. Danas je kaducej simbol katoličkog biskupa u Ukrajini, kao i medicine u opštem smislu, a posebno homeopatije.

Društvene mreže

© 2016 - 2023 Poligraf. Sva prava zadržana | All Rights Reserved

Search