Život i stil

Test ličnosti - Koliko ste skloni uspehu?

 

Ovaj test ličnosti Vam pruža mogućnost da otkrijete Vaše sklonosti ka posolvnom uspehu. Odgovorite precizno na svih dvanaest pitanja. Ako niste sigurni, odaberite odgovor koji je najpribližniji Vašem ponašanju.

 

 1. Vaš pretpostavljeni (šef) najavljuje novi projekat u kome biste želeli da učestvujete. Na koji način ćete reagovati?

 2. Vaš kolega je dao otkaz i Vi ste unapređeni na njegovo mesto. Vaša prva pomisao je:

 3. Niste dobili željeno unapređenje. Na koji način reagujete?

 4. Prošle godine je realizovan jedan Vaš projekat, ove godine od Vas traže da ga proširite novim idejama. Na koji način ćete se ponašati?

 5. Vaš pretpostavljeni (šef) je:

 6. Primetili ste da Vas je pretpostavljeni pogledao, zatim je ušao u kancelariju Vašeg kolege i zatvorio vrata. Osećate:

 7. Koja od sledećih tvrdnji Vas najviše privlači?

 8. Nakon posla, Vi obično:

 9. Koliko često sebi kažete: da ste gubitnik, kreten i glupi, ili da Vam ništa ne polazi za rukom?

 10. Bili biste srećni na radnom mestu da:

  (Odaberite sve odgovore koje se odnose na Vas)

 11. Imali ste vrlo neprijatan razgovor sa klijentom, tresete se od nervoze. Šta obično radite?

 12. Koliko ste slobodnih dana koristili ove godine?

Pročitajte još:
Perunis Call Centar
Perunis Call Centar

Društvene mreže

Search