Pravilnik

Pravila korišćenja

Dobrodošli na portal www.poligraf.news (u daljem tekstu: Poligraf) zvanični portal kompanije Studenac d.o.o., (u daljem tekstu: Studenac). Studenac Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Svakim pristupom portalu Poligraf ili bilo kom njegovom djelu ili podsajtovima Studenac, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u cijelosti prihvata.

Autorska Prava

Studenac je vlasnik je autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) koji su objavljeni u elektronskom izdanju na portalu www.poligraf.news. Prenošenje tekstova ili dijelova tekstova, dozvoljeno je samo u obimu od maksimalno 300 slovnih znakova i to isključivo sa početka teksta - osim u slučaju kad je sa uredništvom portala «Poligraf» postignut dogovor o drugačijim uslovima. Prilikom ovakvog prenošenja obavezno je navođenje izvora (izvor: Poligraf.News) ispod naslova, i stavljanje linka na kraju sa usmjerenjem na originalni tekst, naznakom ”cjeli tekst pročitajte na: (link)".

U slučaju prenošenja teksta ili informacija iz teksta, kao i fotografije suprotno navedenim pravilima, Studenac zadržava pravo da, u skladu sa Zakonom, protiv prekršioca pokrene sudski postupak radi zaštite autorskih i drugih srodnih prava i nadoknade štete. Studenac će odmah razmotriti primjedbe posjetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povrjedi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa portala.

Komentari posjetilaca

Kad je riječ o interaktivnim sadržajima (komentarima posjetilaca), Studenac zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povrjeđuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju. Studenac ne odgovara za komentare posjetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.

Linkovi na druge veb stranice

Studenac ne snosi odgovornost za sadržinu veb stranica izvan svog portala.

Oglašavanje

Studenac nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posjetioca portala i oglašivača.

Izmjene i dopune

Studenac može u svako doba izmjeniti ili dopuniti ova Pravila korišćenja.

Društvene mreže

© 2016 - 2023 Poligraf. Sva prava zadržana | All Rights Reserved

Search