Zabava

Koja od ove dve osobe je majka detetu?

Ovaj test pomaže da pogledate malo dublje u sebe i otkrijete neke stvari kojih možda niste bili svesni. Na pitanje treba odgovoriti intuitivno, bez puno analiziranja.

Na ilustraciji su dve žene koje sede jedna nasuprot druge. U sredini je dete u bezbrižnoj igri na podu. Pažljivo pogledajte tu scenu pa pokušajte odgovoriti – koja od žena je detetova majka?

Pokušajte da se oslonite na intuiciju. Koji je Vaš odgovor?

Pročitajte još:

Društvene mreže

© 2016 - 2023 Poligraf. Sva prava zadržana | All Rights Reserved

Search